Mit jelentenek a tanulási zavarok?Tanulási zavarnak azt a jelenséget nevezzük, amikor átlagos oktatási körülmények között egy gyerek nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni, amikor ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligenciaszintje alapján elvárható teljesítménytől.

Óvodás korban jelentkező tünetek:
 Jogos feltenni a kérdést, hogy miért érdemes óvodás korban a tanulási zavarok tüneteivel foglalkozni, ugyanis a gyerek még túl kicsi ehhez. Tanulási zavarról még nem beszélünk óvodás korú gyerekeknél, csupán a tanulási zavar veszélyeztetettségéről. A tanulási zavart gyakran részképességek gyengesége eredményezi. Ezért fontos, hogy mihamarabb felismerjük azokat a jeleket, amelyek a tanulási zavar kialakulását eredményezhetik. Ezek a jelek egyértelműen megjelennek óvodás korban is. Fontos tehát, hogy a részképességek gyengeségét mihamarabb korrigáljuk, annak érdekében, hogy megelőzzük a tanulási zavart. A tünetek a következők lehetnek:
 • rendezetlen, bizonytalan mozgásproblémák
 • egyensúly problémák
 • kialakulatlan lateralitás (jobb- és balkezét felváltva használja)
 • testséma zavarok: nem tudja testrészeit megnevezni, illetve bizonytalan ezeknek azonosításában
 • térorientációs zavarok: nem ismeri a fent, lent, alatt, fölött, mellett, mögött
 • nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat bemutatás után sem
 • figyelmetlenség, belső rendezetlenség
 • egymásutániság felfogásának nehézsége (egyszerű szabályszerűségeket nem ért meg.  Pl.: formák sorrendje: háromszög, kör, háromszög, kör, mozgásban:taps, kopogás, taps…, stb.)
 • finommozgási nehézségek (nem tud ollóval vágni, gyöngyöt fűzni, ceruzát fogni)
 • kusza rajzok, elmaradott rajzszint, rajzolás elutasítása
 • artikulációs problémák, beszédhang megkülönböztetési nehézségek
 • sorbarendezési problémák
 • nagymozgások fejletlensége (gyakori esések, bizonytalan mozgás)

Iskoláskorban jelentkező tünetek:
 Gyakran csak az iskolába lépéskor derülnek ki a nehézségek, amikor a gyerek nem tudja tartani a lépést kortársaival Iskoláskorban is gyakran fennmaradnak a fent említett tünetek, azonban az iskolai év második évében tudjuk biztosan azonosítani a tanulási zavar meglétét (8-9 éves korban). A részképességek elmaradása gyakran az írás-olvasás, illetve számolás területein jelennek meg.

Olvasás területén megjelenő problémák:
 • lassú olvasási tempó sok jellegzetes hibával: vizuálisan hasonló betűk tévesztése (m-n), akusztikusan hasonló betűk tévesztése (p-b)
 • szótagcsere és fordított irányú olvasás (tál-lát)
 • betű, szótagok kihagyása
 • szövegmegértési nehézségek
 • gyenge verbális memória
 • fáradékonyság olvasási-írási helyzetben
 • keresztezett lateralitás (a jobb keze, és a bal lába domináns)
 • csúnya, helytelen írás
 • tanulás közben gyakran megjelenő viselkedészavarok: bohóckodás, agresszivitás, szorongás

Számolás területén jelentkező problémák:
 • nem ismeri fel a szabályokat
 • nem egyszerre történik a tárgyra való rámutatás a számolással (pl három tárgyra egymásután ráteszi a kezét, de közben csak kettőig számol el)
 • hibás számlálás
 • a számolás ritmusa egyenetlen
 • nem tud három-négy számot egymásután, sorban visszamondani
 • a mennyiség- és számnév egyeztetése hibás
 • nem érti a sok, semmi, kevés, több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát
 • nem érti a matematikai szöveges feladatokat, nem tudja a helyes matematikai műveletet kiválasztani
 • problémák vannak az alapműveletek elvégzésével (egyesek, tízesek átlépésénél különösen)
 • keveri a helyi értékeket (nem helyes az egyesek, tízesek, százasok helye)
Vissza

Íratkozz fel hírlevelünkre