Mi az a logopédia?A logopédia a beszéd-, hang-, nyelv-, és kommunikációs zavarokkal foglalkozik. A logopédiai nevelés, gondozás célja, hogy biztosítsa a beszédhibás egyén személyiségének fejlődését, az egyén célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt illetve rehabilitációt.

A logopédia egy folyamat.

A logopédia, a beszéd-, hang-, és nyelvi zavarban szenvedő egyén egész személyiségét érintő pedagógiai jellegű gyógyító-nevelés.

Állomásai:
  • a logopédiai prevenciós tevékenység
  • a logopédiai vizsgálat
  • a beszédjavítás vagy terápia
  • utógondozás

A logopédiai prevencióval a beszédhibák nagy részének kialakulását lehet megelőzni. Ez felvilágosítás és szűrés formájában valósulhat meg. Szűrés esetében az időben felismert kórképi veszélyeztetettséget célirányos fejlesztéssel lehet megszüntetni.

A logopédiai vizsgálat a diagnózis felállítását teszi lehetővé. Összeállítása a beszédhibás életkorától, személyiségétől, értelmi szintjétől, a beszédkórképtől és a beszédfejlettségtől függ. A vizsgálatok kiterjedtségét a beszédhibás, a beszédkórkép és az aktuális panasz határozzák meg. Az eredmények alapján a logopédus képet kap a beszédhibáról, információk birtokába jut azokról a területekről, amelyekben elmaradásokat mutat, amelyek jók vagy átlagon felüliek. Ezek segítségével állítja fel a szakember a beszédjavítás feladatait és lépéseit.A korszerű terápia elengedhetetlen része a folyamatdiagnózis, melyben a terápia során, annak hatására a korábbi vizsgálati eredmények kiegészítésére és újabbak elvégzésére is szükség lehet.

A beszédjavítás vagy terápia a logopédiai tevékenység legmeghatározóbb része, amelynek során megvalósul a beszédhibás gyermek személyiségének és beszédhibájának korrekciója. Ez körülhatárolható, egyénre lebontott terv alapján, célirányos kommunikációs és funkciófejlesztő tevékenységgel, valamint beszédgyakorlatokon keresztül történik. A beszédhiba megszűnése, javulása nem jelenti a gondozás lezárulását. Szükség lehet még utógondozásra, amely a kezelésre járt, főleg súlyos, beszéd- és nyelvi zavarban szenvedők beszédállapotának szinten tartását, ellenőrzését jelenti meghatározott időközönként.Vissza

Íratkozz fel hírlevelünkre